Waterschap AGV

Klik hier voor de website van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

________________________________________________________________________________

Bijeenkomst ‘Groen en Water in je wijk/dorp/stad’

Namens de waterbestuurders van Noord Holland en Utrecht (provincie en waterschappen) nodigen we je uit voor de bijeenkomst ‘Groen en Water in je wijk/dorp/stad’ op 10 juni van 10.00 tot 12.00 uur in No Limit, Geldershoofd 80, Amsterdam Zuid-Oost

Gezamenlijk willen we een paar groene waterstappen zetten in de richting van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

We beloven een aantal korte pitches over Groen en Water door oa:

  • Lutz Jacobi (voormalig 2e kamerlid PvdA met portefeuille water)
  • Henk Leenders (voormalig 2e kamerlid PvdA met portefeuille natuur)
  • Hans Oosters (dijkgraaf Schieland en Krimpenerwaard en voorzitter van de Unie van Waterschappen, tevens PvdA lid)

Hierna zullen we via een aantal stellingen discussiëren over de betekenis, nut en noodzaak van Groen en Water in het gebouwde gebied. We verwachten interessante input van jullie tijdens de bijeenkomst. Ook hopen we dat jullie geïnspireerd raken door het onderwerp in relatie tot je eigen gemeente. Na afloop zullen we, op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst, een aantal handreikingen doen voor jullie eigen lokale verkiezingsprogramma’s. Dat gaat in de vorm van een A4 met concrete groen- en waterpunten.

Aanmelden kan via egbertdv@xs4all.nl

Namens PvdA Noord Holland (NH), PvdA waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), PvdA Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), PvdA Hoogheemraadschap Rijnland (HHR)

Lars Voskuil (NH)

Egbert de Vries (AGV)

Leny van Vliet (AGV)

Marjan Leijen (HHNK)

 

Klik hier voor het volledige programa.

Klik hier  voor  Groen en Water in de stad (door Lutz Jacobi en Henk Leenders)

 

_____________________________________________________________________________

TTIP

Motie PvdA AGV en HHNK over TTIP

De PvdA fracties van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier hebben in hun bestuursvergaderingen van februari een motie ingediend over het TTIP en ISDS.

De motie geeft uiting aan de zorgen die wij hebben over de gevolgen van deze vrijhandelsovereenkomst (in wording) tussen de EU en VS (TTIP) en de clausule die daarin wordt opgenomen waarmee bedrijven de overheid kunnen aanklagen buiten het eigen rechtssysteem om (ISDS).

Ingewikkelde materie. Kort gezegd zijn wij van mening dat een aantal zaken beter of anders geregeld moet worden binnen TTIP. Publieke diensten (zoals waterzuivering en drinkwatervoorziening) moeten er nadrukkelijk buiten gehouden worden; deze zouden in private handen kunnen komen.

Daarnaast vormt ISDS een bedreiging voor onze democratische bevoegdheden: bedrijven kunnen claims indienen tegen een overheid die bijvoorbeeld normen aanscherpt t.a.v. milieu of waterveiligheid. Het rechtsgebied van de waterschappen en de eigen regels ten aanzien van o.a. sociale normen, milieu en gezondheid kunnen in gevaar komen.

De motie roept het dagelijks bestuur op om actief onze zorgen uit te dragen in de richting van de Unie van Waterschappen en de Minister. Mede ingediend door o.a. Water Natuurlijk, de Algemene Waterschapspartij (HHNK) en de Groenen (AGV) is de motie in beide waterschappen aangenomen. Bij HHNK gebeurde dat overigens unaniem.

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnerschip

ISDS: Investor-State Dispute Settlement

Leny van Vliet, fractievoorzitter PvdA AGV | Marjan Leijen, fractievoorzitter PvdA HHNK