15 juni 2013, De Winstfabriek, Suikersilo Oost 36, 1165 MS Halfweg | De Winstfabriek, Suikersilo Oost 36, 1165 MS Halfweg

Regiodag Noordzeekanaalgebied

Op zaterdag 15 juni organiseert de PvdA Gewest Noord Holland haar 17e regiodag. De regiodag zal deze keer gaan over de visie voor het Noordzeekanaalgebied.

De haven in het Noordzeekanaalgebied is de vierde haven van Europa. In de havens van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad werken circa 33.000 mensen. Inclusief de indirecte werkgelegenheid gaat het zelfs om 55.000 arbeidsplaatsen. Nog wat cijfers: er zijn 2165 bedrijven gevestigd in het gebied. In de havens kwamen 7200 zeeschepen in 2011 aan en werd 95 miljoen ton overgeslagen. Bovendien meerden er 145 zeecruiseschepen af in de hoofdstad.

De haven doet het in tegenstelling tot andere zeehavens opmerkelijk goed. De overslag groeit. Tijd om de bakens te verzetten? Zetten we in op uitbreiding? Of zijn we tevreden met het huidige volume?

Vanaf begin 2012 zijn betrokken gemeenten, bedrijven, het Rijk en de provincie Noord-Holland bezig een visie Noordzeekanaalgebied (NZKG) te ontwikkelen. De visie bevindt zich nu in de eindfase; nog voor de zomer wordt het traject volgens de planning afgerond. Daarbij is uw inbreng onmisbaar. Op  zaterdag 15 juni heeft de PvdA Noord-Hollandeen regiodag gepland waar u de gelegenheid krijgt uw mening kenbaar te maken en met de Statenfractie in discussie te gaan. ’s Middags gaan we, bij voldoende belangstelling. met een bus het Noordzeekanaal gebied bekijken (dit duurt tot ongeveer 15.00 uur).

Als u ’s middags wilt meegaan met de busexcursie, dan kunt u zich daarvoor nú al aanmelden bij Coördinator Regiodagen Ria Steenaart. Wees er snel bij, want er kunnen maximaal 50 mensen mee in de bus.