Door op 16 november 2015

PS stemt in met PvdA amendement eenmalige subsidie Februaristaking 1941

De PvdA statenfractie wil dat de provincie Noord-Holland een eenmalige subsidie van €5000,- verstrekt voor de herdenking van de Februaristaking 1941 van volgend jaar. Samen met onze coalitiepartners heb ik daarover namens onze fractie een amendement ingediend tijdens de algemene beschouwingen van vorige week. Ik ben blij te kunnen melden dat dit amendement bijna unaniem werd aanvaard door de Provinciale Statenleden.

Het College van Gedeputeerde Staten is van plan de jaarlijkse subsidie aan het Comité Herdenking Februaristaking 1941 te beëindigen. Echter, in 2016 vindt de herdenking voor de 75e keer plaats. Gezien het bijzondere karakter van de viering in dit jubileumjaar zijn wij van mening dat een eenmalige subsidie verstrekt moet worden.

Tijdens de Februaristaking van 1941 legden duizenden mensen in Amsterdam en omgeving het werk neer. Daarnaast vonden op meerdere plaatsen in de stad grote betogingen plaats in een openlijk protest tegen de Jodenvervolging in Europa. De staking wordt jaarlijks herdacht bij het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam.