Als we weer naar buiten mogen, kan iedereen dan ook naar buiten?

Door Gert-Jan Leerink op 14 april 2020

De processierups rukt op, ook in Noord-Holland. Op dit moment zit iedereen in verband met het Coronavirus noodgedwongen binnen en is er nog nauwelijks overlast van de eikenprocessierups. Maar er komt een moment dat we weer naar buiten mogen en als we overlast later dit voorjaar en deze zomer willen voorkomen, zullen er nu maatregelen getroffen moeten worden. Daar komt bij dat naast de processierups ook de dennenprocessierups in steeds meer regio’s haar intrede doet. Een beestje dat nog tien keer irritanter schijnt te zijn. Een goede organisatie rond het bestrijden van de processierups is daarom belangrijk. Tot nu toe probeert iedere gemeente op haar eigen manier iets aan de overlast te doen: van het weghalen van nesten tot het goed bedoeld uitdelen van vogelhuisjes. Inmiddels is het echter duidelijk dat alleen een eenduidige aanpak effectief is: de processierups houdt zich nu eenmaal niet aan gemeentegrenzen.

Reden voor de PvdA om vragen te stellen aan het college van GS. Vindt er overleg plaats met gemeenten en rijksinstanties over het bestrijden van de processierups en worden er afspraken gemaakt over hoe met elkaar samen te werken en hoe afstemming plaatsvindt bij calamiteiten? Wordt er samen met gemeenten gewerkt aan een effectief beheersplan (monitoring, preventie, bestrijding, communicatie, etc.)? En hoe kan worden voorkomen dat er ongewenste concurrentie ontstaat tussen zorg en andere gebruikers van beschermingsmaterialen (o.a. mondkapjes)?

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze vijf woorden van Lucebert vatten perfect samen wat mij drijft in de politiek. Ik ben al best lang politiek actief. Ik heb in Alkmaar in de raad gezeten en ik ben wethouder geweest. De reden dat ik voor Provinciale Staten gekozen heb, is dat door de jaren heen, vanuit

Meer over Gert-Jan Leerink