Door Nico Papineau Salm op 28 juli 2017

Besluitvorming kustzonering Noord-Holland uitgesteld

Volgens de planning zou provinciale staten in juni jl. spreken over de toekomst van de Noord-Hollandse kust. Het idee was dat we zouden komen tot een zonering van activiteiten op het strand, versterking van de duinen als zeewering en ruimte voor rust, natuur van de binnenduinrand. In een brief van 19 juli jl. laten gedeputeerde staten ons nu weten dat het bestuurlijk overleg met de partners waaronder de gemeenten  in de duinstrook meer tijd vraagt.

Op zich zijn we als PvdA voorstander van zorgvuldigheid in dit soort processen. Wel hopen we dat met name gemeenten deze extra tijd gebruiken om tot een echt goede zonering/verdeling van de activiteiten langs de hele kust te komen. Dus niet bij iedere strandopgang rijen strandhuisjes en teveel ruimte voor evenementen. Het vraagt bestuurlijke moed van gemeenten om niet alleen aan het eigen financieel belang te denken, maar om grote stukken vrij te houden van bebouwing en activiteiten. Het strand is namelijk openbare ruimte en dus van iedereen.

Ter voorbereiding van de bespreking was de PvdA onlangs op de stranden van Egmond en Bergen. Daar zijn we geschrokken van de lange rij strandhuisjes die tussen Egmond en Bergen gebouwd zijn (zie foto). Er is daar absoluut geen sprake meer van strand waar je rustig kunt uitwaaien of genieten van de open ruimte. Daarbij is de vraag of er in de praktijk  behoefte is aan zoveel huisjes.

Een positieve ontwikkeling is de ruimte die er wordt aangehouden tussen de paviljoens en de duinvoet bij Egmond en Bergen (zie foto). Deze ruimte is nodig voor de duinen om als waterkering te kunnen functioneren. Op het strand van Castricum is dat niet goed geregeld en zijn de paviljoens aan de duinvoet geplaatst. Voor de bespreking in de staten dit najaar gaat de PvdA fractie nog naar de stranden bij Julianadorp, Callantsoog, Camperduin. De stranden bij IJmuiden, Velsen en Wijk aan Zee zijn al eerder bezocht in het kader van ons uitgebreide onderzoek.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm