22 november 2016

Betere samenwerking in groen recreatiegebied rond A’dam hard nodig

Gisteravond vond de commissievergadering Economie, Energie en Bestuur (EEB) van provinciale staten plaats waarbij o.a. een aantal inwoonsters van Ouderkerk aan de Amstel aan het woord kwamen. Zij lieten de commissie weten dat het voor betrokken inwoners die vragen hebben over zaken die een Noord-Hollands recreatieschap aangaan nu niet duidelijk is waar ze moeten aankloppen. Want gaat nu de provincie, de gemeente of het recreatieschap Groengebied Amstelland over de vergunning voor een festival rond de Ouderkerkplas?

De PvdA fractie herkent dit probleem heel goed en vindt dat er een eind moet komen aan de ‘bestuurlijke spaghetti’. Daarom hebben Sandra Doevendans en Nico Papineau Salm de notitie ‘Een betere toekomst voor de recreatieschappen in MRA’ geschreven. Hierin pleiten zij dat het tijd is om te gaan denken aan één groen recreatiegebied in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het gaat dan om de gebieden Waterland, Het Twiske, Spaarnwoude, de Tuinen van West, het Amsterdamse Bos, Groengebied Amstelland en het Diemerbos.

Voorgenoemde gebieden kennen nu allemaal afzonderlijke besturen, met eigen begrotingen, beheerplannen, eigen beleid inzake festivals. Betere het is belangrijk om meer bestuurlijke samenwerking, één financieel beleid en een gezamenlijk beheer te hebben. Door beter samen te werken kunnen er afspraken worden gemaakt over hoeveel festivals er mogelijk zijn en waar deze kunnen plaatsvinden.

Betere samenwerking kan ook zorgen voor extra inkomsten naast de financiële bijdragen van gemeenten en provincie. Het grote voordeel voor inwoners is dat zij hiermee één loket krijgen waartoe zij zich kunnen wenden met hun vragen. Ook kan er één app gecreëerd worden om duidelijk te maken waar de fiets- en wandelroutes, de picknickplekken, zwemlocaties en horeca voorzieningen zijn.

We zijn blij dat dit pleidooi door een ruime meerderheid van de partijen in de provinciale staten wordt onderschreven. Ook het voorstel van de PvdA NH fractie om in het voorjaar van 2017 een bijeenkomst te organiseren om een betere bestuurlijke samenwerking op het gebied van recreatieschappen te bespreken krijgt gelukkig veel bijval. Met deze bijeenkomst zullen we raadsleden, statenleden en wethouders en provinciebestuur samenbrengen om samen verder na te denken over de mogelijkheden omtrent nauwere samenwerking tussen de verschillende recreatieschappen in de MRA.