11 september 2017

Bezoek PvdA NH Broekpolder in kader A8/A9

Op woensdag 6 september heeft een aantal PvdA statenleden een bezoek gebracht aan de wijk Broekpolder in Heemskerk om met de leden van het platform ‘Houd Broekpolder Leefbaar’ te praten over hun zorgen omtrent de plannen voor de aansluiting van de A8 en de A9. Zij zijn vooral bezorgd om de zogenaamde Golfbaanvariant.

Bij gebrek aan een goede oost-westverbinding ontbreekt, staan er dagelijks files op de provinciale wegen N203 en N246. In Krommenie en Assendelft leidt dit tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een situatie waarvan de PvdA NH vindt dat die moet verbeteren. In januari van dit jaar zijn drie voorkeursontwerpen vastgesteld om de route tussen de A8 en A9 te verbeteren. De huidige inspraakprocedure staat nog open tot 1 oktober waarna alle ingediende zienswijzen van een reactie worden voorzien in een ‘Nota van Beantwoording’. Rond de jaarwisseling zal GS een besluit nemen over een definitief voorkeursalternatief die in februari 2018 wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

PvdA NH wil zich zo goed mogelijk laten informeren over de voor-en nadelen van de drie ontwerpen en luistert daarbij graag naar de mening van bewoners uit plaatsen langs de mogelijke aansluiting. Zo zijn we al bij het platform Krommenie op bezoek geweest en werden we nu hartelijk ontvangen door de bewoners van Broekpolder. Een goede timing omdat de avond erna de vergadering van de Commissie Mobiliteit en Financiën plaatsvond die speciaal aan dit onderwerp gewijd was. Ook aanwezig waren 4 leden van de PvdA gemeenteraadsfractie in Heemskerk.

Cees van der Kolk, woordvoerder van het platform, gaf een presentatie waarbij hij met duidelijke tekeningen uitlegde wat de gevolgen van de aanleg voor het golfbaanalternatief voor de wijk zullen zijn. De bewoners in de wijk hebben nu al last van geluidsoverlast van de A9 vooral bij zuid-en westenwind. Ook is de maximum snelheid van 120 naar 130 verhoogd wat meer geluid oplevert. Uit de onderzoeken die in opdracht van de bewoners zijn uitgevoerd blijkt dat er sprake is van 63 decibel aan geluid. Het maximum aantal DB wat in een woonwijk is toegestaan is 55.

Bij de golfbaanvariant zal op slechts 45 meter van de huizen aan de buitenrand van Broekpolder een talud worden aangelegd.  Omdat de bestaande geluidswal om de wijk heen volgens de wijkbewoners te laag is zal dit talud straks bijna boven de wal uitkomen waardoor het nut van de wal volledig teniet wordt gedaan. Ook spraken de leden van het platform hun zorgen uit over de aantasting van de stelling van Amsterdam en het inperken van de groene recreatieve ruimte onder deze variant.

Na de presentatie volgde een gesprek waarin de PvdA Statenleden uitlegden dat we in deze fase nog geen voorkeur uitspreken voor één van de drie ontwerpen maar vooral bezig zijn met onszelf zo goed mogelijk te informeren over de voor- en nadelen van ieder alternatief. Wel weten we dat we een oplossing willen waarbij de Stelling van Amsterdam wordt gespaard, het landschap zo min mogelijk wordt aangetast en de problemen voor Krommenie/Assendelft worden opgelost. Als laatste zijn we de situatie ter plekke gaan bekijken vanaf de loopbrug over de A9 en vanaf de wal.

Voor informatie over hoe een zienswijze in te dienen klik hier.