Eerste Roel de Witlezing: Hoog tijd voor een New Deal tussen boer en maatschappij

Door Aukelien Jellema op 9 oktober 2019

We hádden – als PvdA-Noord Holland – de Roel de Witprijs. Een prijs vernoemd naar voormalig PvdA Gedeputeerde Roel de Wit (1927 -2012) en in het leven geroepen door onze provinciale fractie, voor een opvallend of innovatief ‘groen initiatief’ binnen onze provincie. Deze prijs is een aantal malen (2-jaarlijks) uitgereikt. Dit voorjaar is op initiatief van onze voormalige fractiegenoot Nico Papinau Salm de Roel de Witprijs omgezet in de Roel de Witlezing. In april van dit jaar zou deze voor het eerst worden uitgesproken ware het niet dat beoogde spreker Berno Strootman (landschapsarchitect en Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving) door ziekte verstek moest laten gaan.

Op 28 september heeft de lezing echter toch doorgang gevonden, met een herstelde Strootman. Berno Strootman ging in zijn lezing in op het naoorlogse Nederland, met diens onstuitbare drang naar vernieuwing en wederopbouw. Er was een enorme behoefte aan woningbouw en onder het motto ‘nooit meer honger’ zijn de inspanningen van Europese commissaris van landbouw Sicco Mansholt legendarisch. De babyboom zorgde er mede voor dat er heel veel monden te voeden waren.

75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog echter, zitten we – aldus Strootman – in een volstrekt ander tijdvak. Nederland teert in op zijn maatschappelijk vermogen, aldus de Rijksadviseur, en de huidige intensieve landbouw gaat ten koste van het landschap, de natuur, het milieu en de volksgezondheid. Hoog tijd voor een andere mentaliteit waarbij Strootman middels een aantal ‘pilots’ een New Deal tussen boer en maatschappij voorstelde.

De PowerPointpresentatie geeft inzicht in de maatregelen die Strootman in deze eerste Roel de Witlezing heeft geïntroduceerd. Hij sloot af met een korte terugblik op het leven van Gedeputeerde Roel de Wit. Een markante man die tussen 1976 en 1992 zo’n geheel eigen stempel heeft gedrukt op het gebied van natuurbescherming en ruimtelijke ordening.

Over 2 jaar, in 2021, een nieuwe Roel de Witlezing.

Aukelien Jellema

Vanwege de grootte van het bestand van de presentatie, is de presentatie via deze link te downloaden:

https://www.dropbox.com/s/g18gmnvpmc5dld8/20190928%20Roel%20de%20Witlezing%20BS%20DEF.pdf?dl=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema