Door op 22 mei 2017

Fietssymposium NH succesvol verlopen

Een middag waarop de energie bruisde, vele partijgenoten en andere geinteresseerden met verschillende achtergronden bij elkaar kwamen, met maar 1 doel: een fiets-aantrekkerlijkere provincie. Het was een succesvol symposium met een grote opkomst.

Als statenlid vind ik fietsen een absolute prioriteit. Helaas ontbreekt in Noord-Holland goed beleid op het gebied van fietsen. Daarom organiseerden we met drie partijen, PvdA, D66 en GroenLinks, afgelopen vrijdag 19 mei het provinciale fietssymposium in Haarlem.

Onze bedoeling was om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen om een start te maken met het realiseren van een fietsbeleid voor de hele provincie, met de nodige innovaties die tegenwoordig mogelijk zijn. Dat is goed gelukt. Niet alleen was er een flink aantal statenleden van verschillende partijen aanwezig, ook gemeenten waren goed vertegenwoordigd. De vele vertegenwoordigers van belangenorganisaties en onderzoeksbureaus zorgden voor een groot kennisnetwerk.

Strateeg en trendwatcher Johan Diepens (Mobycon) waarschuwde dat we in Nederland qua beleid erg achter de ontwikkelingen aanlopen. Voorzitter Haddassah de Boer liet vervolgens de Nationale fietsadviseur Erik Tetteroo aan het woord. Hij liet zien dat er landelijk hard wordt gewerkt om hier iets aan te doen, onder meer met de rijksagenda Fiets 2017-2020.

Verschillende vooruitstrevende provincies kwamen hun goede voorbeelden delen. Noord-Brabant vertelde bijvoorbeeld hoe je mensen verleidt om de fiets te pakken in plaats van de auto en Utrecht heeft behalve veel snelfietspaden ook mooie innovaties. Een flo-verkeerslicht waarbij je je snelheid kan aanpassen aan het halen van groen licht. Ook het fietsbeleid van de provincie Zuid-Holland is ambitieus. Het streven om 25% van de mensen op de fiets te krijgen en 20% minder fietsongelukken te realiseren is zeer inspirerend. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) stak Noord-Holland nog een hart onder de riem: “Gewoon plannen maken, het geld volgt wel”.

Andere presentaties over o.a. snelfietsroutes en de positieve effecten van fietsinvesteringen op de gezondheid, luchtkwaliteit en ruimtegebruik waren ook inspirerend. Het verhaal van Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond) herinnerde ons er weer even aan dat een gericht fietsbeleid hard nodig is omdat veel mensen in ons land niet fietsen. Zo fietst 75% van de mensen niet naar het werk en bewegen de meeste kinderen te weinig. Het is natuurlijk ook gek dat meer werkgevers een vergoeding geven aan werknemers die met het OV reizen dan met de fiets.

De middag werd vervolgd met drie break-out sessies over regionale fietsroutes, gedragsverandering en ketenmobiliteit & smartmobility. Hier werden veel ideeen opgehaald over het hele routenetwerk en bijvoorbeeld voor een goed deelfietsensysteem waardoor het makkelijker wordt het laatste deel van je reis af te leggen. Ook werd geconstateerd dat verkeersdata beter benut moeten worden om de doorstroming van fietsverkeer te bevorderen.

Met dank aan de waardevolle inbreng van alle deelnemers kunnen we aan de slag om te zorgen dat er in Noord-Holland ook een actiever fietsbeleid van de grond komt. We willen gezamenlijk werken aan een voorstel voor een ambitieus fietsbeleid voor onze provincie. Wordt vervolgd!

De links naar de presentaties, foto’s en filmpjes en het verslag zijn hier vinden.