Gedeputeerde Adnan Tekin treedt af

10 december 2019

Zojuist heeft PvdA-Gedeputeerde Adnan Tekin met onmiddellijke ingang zijn ontslag
ingediend bij de Commissaris van de Koning.

Adnan Tekin heeft zich de afgelopen 8,5 jaar, waarvan de laatste drie jaar als
Gedeputeerde, met hart en ziel ingezet voor Noord-Holland en haar inwoners. De
recente ontwikkelingen in het dossier Tata Steel hebben tot zijn besluit geleid. Adnan
Tekin heeft de afgelopen periode getracht de goede balans te vinden tussen de
volksgezondheid van de omwonenden en het economisch belang van Tata.

Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de
samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat
daarvan verwacht mocht worden. Daarop heeft hij besloten zijn politieke en
bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en per direct zijn ontslag in te dienen. “De
bewoners verdienen een bestuurder die met een frisse blik dit ingewikkelde dossier
verder brengt.” Aldus Adnan Tekin.

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft respect voor het besluit van Adnan Tekin.
“We vinden het heel erg dat Adnan deze stap heeft moeten zetten. Uit dit moedige
besluit blijkt eens te meer hoe hij altijd het algemeen belang boven zijn persoonlijke
belangen stelt. Met zijn vertrek verliezen wij een gedreven integere en benaderbare
bestuurder die zijn deskundigheid altijd heeft ingezet voor onze Provincie en haar
inwoners.” Aldus Lars Voskuil, fractievoorzitter PvdA. “Wij danken de groenste
politicus van Nederland, onze partijgenoot en Rode vriend voor al zijn goede werk.”