Geothermie natuurlijk én veilig drinkwater

13 januari 2022

Aardwarmte (geothermie) wordt gezien als veelbelovende duurzame warmtebron voor huizen en andere gebouwen. Noord-Holland is een relatief kansrijk geothermiegebied.
Uit een interview in het Algemeen Dagblad van 2 december jl. blijkt dat drinkwaterbedrijven zich zorgen maken over de kwaliteit van het drinkwater als in de toekomst geothermie zou worden toegepast in drinkwaterwingebieden.

De Provincie speelt een belangrijke rol voor de geothermie en voor de veiligheid van het drinkwater.
De PvdA NH ondersteunt graag de onderzoeken naar de mogelijkheden van geothermie die in de provincie plaatsvinden.
Veiligheid van het drinkwater moet daarbij gegarandeerd kunnen worden en mag geen obstakel vormen voor de ontwikkeling en realisering van aardwarmteprojecten in Noord-Holland.

PvdA NH vraagt GS vol in te zetten op geothermie en aan te geven hoe tegelijkertijd veilig drinkwater gegarandeerd wordt.

De vragen kunt u inzien via https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/NoordHolland/3a5e9dc3-1fe9-4832-80b2-ca34486c91e2.