Jongeren & De Noord-Hollandse Energietransitie

7 mei 2021
Op 1 juli wordt de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld voor Noord-Holland. Hierin wordt vastgelegd welke energiedoelstellingen Noord-Holland wil halen en hoe we dat willen gaan doen. Dit brengt spannende keuzes met zich mee, zoals de vraag ‘Welke energiebronnen gaan we gebruiken?’ en ‘Waar gaan we dit doen?’.
Die keuzes hebben natuurlijk gevolgen voor de volgende generatie. Daarom willen we in gesprek gaan over wat de RES voor jongeren betekent en hoe jongeren, in de toekomst, beter bij dit soort onderwerpen betrokken kunnen worden.
Dit gaan we doen met alle belangrijke betrokken partijen. Zo zal de bijeenkomst ingeleid worden door vertegenwoordigers van de energiemaatschappij Vattenfall en gedeputeerde Edward Stigter.
Ook zullen we in groepjes in gesprek gaan over het onderwerp. Politici zullen hierbij aanwezig zijn als toehoorders. Het doel is om aan het einde van de avond concrete ideeën en plannen te hebben waar we verder mee aan de slag kunnen.
De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van de PvdA Noord-Holland door de politieke jongerenorganisaties CDJA, DWARS, Jonge Democraten, JovD, Jonge Socialisten en PINK! en de organisatie Jong RES. Voor nu gaan we uit van een online bijeenkomst. Het evenement vindt plaats op 9 juni om 19:30.
Wil je deelnemen aan de bijeenkomst? Vul dan onderstaand formulier in: