Door op 11 juni 2015

PvdA stelt vragen over fietsomleiding Krommenie-Wormerveer

De PvdA Noord-Holland heeft vandaag vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de voorgenomen fietsomleiding tussen Krommenie en Wormerveer. De provincie is voornemens om het fietspad langs de N203 vanaf half juli voor minimaal negen maanden af te sluiten terwijl er wordt gewerkt aan vervanging van de brug over de Nauernasche vaart. PvdA-Statenlid Marieke van Duijn: “Fietsers, waaronder veel schoolgaande jongeren, moeten gedurende die periode een aanzienlijk stuk omfietsen via een onveilige route. De PvdA wil van GS weten hoe we tot een snellere en veiliger oplossing kunnen komen.”

Tijdens de werkzaamheden aan de brug blijft de N203 – met uitzondering van twee weken – wel open voor auto’s. Fietsers moeten het echter negen maanden lang met een omleiding doen, waarbij ze een flink stuk om moeten fietsen, tweemaal de drukke N203 moeten oversteken en over de smalle Vaartbrug worden geleid. De Fietsersbond en omwonenden hebben de provincie laten weten zeer ongelukkig te zijn met dit alternatief. Van Duijn: “De PvdA vindt het gek dat alles wordt gedaan om het autoverkeer zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden, maar dat diezelfde inspanning niet voor fietsers wordt gepleegd. Fietsers zouden bijvoorbeeld enorm geholpen zijn met een tijdelijke fietsbrug. Wij willen van GS weten of die oplossing tot de mogelijkheden behoort.”

De brug in de N203 tussen Krommenie en Wormerveer moet voor april 2016 worden vervangen, omdat in het voorjaar van 2016 de Velsertunnel tijdelijk dicht gaat. De N203 geldt dan als belangrijkste alternatieve route, maar in de huidige staat is brug niet geschikt voor veel zwaar vrachtverkeer.

Schriftelijke vragen veilige fietsroute tussen Krommenie en Wormerveer