Door op 5 november 2015

Roel de Witprijs 2016

In 2014 werd de eerste Roel de Witprijs uitgereikt door de PvdA Noord-Holland. De prijs is vernoemd naar voormalig Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar, Roel de Wit. Op deze manier wil de PvdA de herinnering aan zijn verdiensten op het gebied van landschap, natuur en recreatie levend houden.

Tuinderskring Harenkarspel was de winnaar van de Roel de Witprijs 2014. Zij kregen de prijs voor de activiteiten waarmee zij al bijna 10 jaar het belang en de waarde van het platteland en het behoud daarvan onder de aandacht brengen.

In maart 2016 wordt de prijs voor de 2e keer uitgereikt. De PvdA roept iedereen op om kandidaten te nomineren.

Criteria voor de prijs zijn:

De Roel de Wit prijs is bedoeld voor een project, persoon of organisatie die groen, natuur, water en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een breed publiek. Kwetsbare groepen bij natuur en milieu heeft betrokken, de mogelijkheden voor laagdrempelige recreatie voor mensen met een beperkt inkomen heeft bevorderd of een bijzondere rol heeft vervuld op het snijvlak van natuur, recreatie, water en ruimtelijke ordening.

De jury bestaat uit Luc Kohsiek (Dijkgraaf HHNK) Frans Tielrooij (oud gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) en Marijke van Schendelen (lid Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit provincie Noord-Holland)

Bij de aanmelding duidelijk aangeven en omschrijven: de organisatie/persoon; om welke activiteit het gaat; waar dat gebeurt; het bereik; het belang voor natuur, water en recreatie; feitelijke gegevens (adres, email, telefoon, contactpersoon)

Nominaties kunnen worden ingezonden naar de secretaris van de werkgroep Roel de Witprijs: Sonja Kagie, pvda@noord-holland.nl  Aanmelden van kandidaten kan tot        1 februari 2016.

Werkgroep Roel de Witprijs 2016: Marjan Leijen, Huseyin Erarslan, Nico Papineau Salm, Sonja Kagie