Schriftelijke vragen PvdA: Gevolgen kabinetsbesluit vestiging datacenters Noord-Holland

Door Jorrit Carton op 27 februari 2022

De PvdA Noord-Holland maakt zich zorgen over de impact van datacenters op de leefbaarheid in de omgeving. Met name de hyperscale datacenters. Het is dus belangrijk om met elkaar vast te stellen waar en onder welke strenge voorwaarden dit wel of niet mogelijk is. De PvdA is dan ook blij dat wij in Noord-Holland al bezig zijn met het uitwerken van vestigingsvoorwaarden op basis van de vastgestelde datacenterstrategie.

Nu heeft het kabinet op 16 februari een voorbereidingsbesluit genomen om de regels rondom de vestiging van datacenters aan te scherpen. Bij de aanscherping van de regels onderzoekt de minister op welke wijze hyperscale datacenters alleen nog kunnen worden toegestaan nabij aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is, zoals Beverwijk – Wijk aan Zee.

De leefbaarheid staat al onder druk in deze gemeente. De PvdA Noord-Holland vindt vestiging van datacenters in Beverwijk – Wijk aan Zee dan ook onwenselijk. Daarnaast staat de datacenterstrategie Noord-Holland alleen vestiging van datacenters toe onder strenge vestigingsvoorwaarden op bedrijventerreinen in Hollands Kroon, Haarlemmermeer en Amsterdam.

In aanloop naar het opstellen van strengere regels zet het kabinet ook een stop op de aanvragen voor een duur van 9 maanden. De gemeente Hollands Kroon wordt uitgesloten van de werking van het voorbereidingsbesluit vanwege de eerder bepaalde locatie Middenmeer. Voor de clusters Haarlemmermeer en Amsterdam volgt wel een tijdelijks stop.

Wij willen het College daarom het volgende vragen:

 

  1. Welke gevolgen heeft het onderzoek vanuit het Rijk naar het toestaan van hyperscale datacenters nabij aanlandpunten, zoals Beverwijk – Wijk aan Zee op de datacenterstrategie Noord-Holland?

 

  1. Is Gedeputeerde Staten het met de PvdA-fractie eens dat vestiging van datacenters in de omgeving van Beverwijk-Wijk aan Zee gezien alles wat de inwoners in dit gebied al voor hun kiezen krijgen zeer onwenselijk is? Wat is in dit kader de inzet van Gedeputeerde Staten in de gesprekken met het Rijk over het onderzoek naar vestiging van datacenters nabij aanlandpunten in Noord-Holland?

 

  1. Wat is de invloed van de uitsluiting van Hollands Kroon bij het voorbereidingsbesluit op de kaders vanuit de datacenterstrategie Noord-Holland voor lopende en toekomstige aanvragen (in de komende 9 maanden)?

 

  1. Heeft het kabinetsbesluit gevolgen voor het uitwerken van de vestigingsvoorwaarden voor de clusters Hollands Kroon, Haarlemmermeer en Amsterdam? Zo ja, welke?

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/16/kabinet-besluit-tot-aanscherping-regels-hyperscale-datacenters

 

https://www.nu.nl/tech/6184921/kustgemeenten-zien-komst-van-gigantische-datacenters-niet-zitten.html

Jorrit Carton

Jorrit Carton

Als kind droeg ik met trots een t-shirt met de tekst: “Why should i tidy my room when the whole world is a mess”. Mijn strijd voor een rechtvaardige wereld was begonnen. Deze strijd bestaat uit de ervaringen en verhalen van mensen, ook die van jou. Kan ik wel zeker zijn van een schone en

Meer over Jorrit Carton