Door Farida Polsbroek op 27 juni 2017

Verslag regiobijeenkomst Omgevingsvisie Noord-Holland 2050

Op zaterdag 24 juni kwamen zo’n 40 Noord-Hollandse PvdA’ers samen in het Huis van Hilde in Castricum om samen te praten en mee te denken over de omgevingswet en de omgevingsvisie die in juni 2018 door Provinciale Staten wordt vastgesteld. Bestuurslid van PvdA Gewest Noord-Holland, Farida Polsbroek, doet verslag.

Het projectteam Omgevingsvisie Noord-Holland trapte de zeer leerzame ochtend af met een presentatie waarin zij op verschillende manieren ingingen op de Omgevingswet, die inmiddels zowel in de Tweede als Eerste Kamer aangenomen is en die zo rond 2020 in werking zal treden. De wet komt in de plaats van zo’n 30 aanverwante wetten. Van de 120 Algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) blijven er nog 4 over. Een verregaande vereenvoudiging dus.

Het provinciale projectteam heeft tot doel om tot een integrale omgevingsvisie voor de provincie Noord-Holland te komen. Het gaat hierbij o.a. om de woningbouwopgave, fysieke leefomgeving, duurzame energie etc. Het is van belang om in samenhang naar de leefomgeving te kijken, woningbouw en bereikbaarheid bijvoorbeeld, om tegensprekende wetgeving te voorkomen. Hierbij wegen de initiatieven van bewoners in belangrijke mate mee en de wijze waarop zowel lokale als provinciale bestuurders hiermee omgaan. Essentieel is het vertrouwen wat de provincie heeft in de lokale overheden en dat wat de lokale overheid op haar beurt weer heeft in burgers. Participatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De provincie realiseert dit door publiekscampagnes zoals Jouw Noord-Holland op Facebook: https://www.facebook.com/jouwnoordholland/

Nadat de aanwezigen een aantal vragen hebben kunnen stellen volgt een plenaire discussie waarin we ook het doel van deze regiodag bespreken: namelijk brainstormen wat wij de Statenfractie na deze dag mee willen geven omdat in juni 2018 de definitieve omgevingsvisie voor de provincie door de Staten vastgesteld zal worden. De afdeling Heemskerk geeft alvast mee, dat de omgevingsvisie moet worden bezien in relatie tot maatschappelijke thema’s zoals armoede, eenzaamheid, etc.

Na een korte pauze worden we in vijf groepen opgesplitst om, per groep, met een vertegenwoordiger van een regio in Noord-Holland in gesprek te gaan en ideeën/suggesties te formuleren voor dat specifieke deel van de provincie. Lars Voskuil (fractievoorzitter PvdA Gooise Meren en Statenlid) geeft samen met Farida Polsbroek (bestuur Gewest Noord-Holland) zijn visie voor het Gooi. PvdA Wethouder in Velsen, Ronald Vennik, geeft samen met statenlid Rina van Rooij zijn visie voor de IJmond. Marijke van Schendelen die politiek actief is geweest voor PvdA in Amsterdam Noord en statenlid Sandra Doevendans gaan in op de visie voor Amsterdam en omgeving en Sylvia Buczynski (PvdA fractievoorzitter Holland Kroon) en statenlid Aukelien Jellema doen hetzelfde voor het noordelijke deel van de provincie, inclusief Texel. Als laatste gaat Pim Bliek (fractievoorzitter PvdA in Edam-Volendam) samen met Xander den Uyl (voorzitter statenfractie) in op regio Waterland/ Purmerend/Hoorn.

Wat vooral bleek tijdens de terugkoppeling is dat vanuit de verschillende delen van de provincie mobiliteit een belangrijk aandachtspunt is. Dit zal de fractie dan ook zeker meenemen in de discussies die nog zullen volgen in de Staten in de aanloop naar de vaststelling van de Provinciale omgevingsvisie in juni volgend jaar.