Welkom commissaris Arthur van Dijk

8 januari 2019

Beste Commissaris

 

Aan het begin van het nieuwe jaar bent u aangetreden als onze nieuwe commissaris van de Koning. Namens de PvdA-fractie heet ik u van harte welkom in uw nieuwe functie. Het is een uitdagende functie. U bent de commissaris van alle Noord-Hollanders. Uit de publiekscampagne bleek voorkeur voor een vrouw, dat bent u niet, maar u kunt aan de andere wensen van Noord-Hollanders wel voldoen. Noord-Holland moet een inclusieve samenleving zijn waarin eenieder echte kansen krijgt op werk, op wonen en op maatschappelijke participatie. Wij hopen en verwachten dat u dat kunt uitdragen naar alle mensen in Noord-Holland. Onze provincie is divers qua landschappen en gemeenschappen. Iedere streek heeft zo zijn eigen problematiek: enerzijds is er in de provincie tekort aan werknemers, maar op sommige plaatsen is er echt nog ruimte voor meer groei en ontwikkeling. In dat verband ontkom ik er niet aan uw aandacht te vragen voor een aantal problemen in onze provincie. Zo is daar het woningtekort en de verschillende ideeën die bestaan over de oplossing daarvan in onze provincie, de milieukwaliteit (denkt u aan TATA), dit in samenhang met de noodzaak tot terugdringen van broeikasgassen en de noodzakelijke energietransitie, en tenslotte de onaanvaardbare geluidsoverlast die Schiphol zijn omgeving brengt. Van u verwachten wij dat u primair staat voor de belangen van uw inwoners. Dat zijn natuurlijk economische belangen, maar vooral ook gezondheid, veiligheid en leefbaarheid. Die boodschap moet worden uitgedragen en daar hebben wij van u grote verwachtingen. De verkiezingen komen er aan, en uiteraard staat u boven de partijen in dat proces, maar als er een nieuw college is en een politieke koers, geeft u dat ruimte om daarin uw eigen rol te spelen.

U wacht geen gemakkelijke taak, maar weet dat waar u het boegbeeld van de inwoners van Noord Holland zal zijn, ook de PvdA-fractie achter u staat.