Klimaat

Een schoon en comfortabel leven voor ons en voor onze kinderen

De verandering van het klimaat is steeds vaker merkbaar. Ook in Noord-Holland ervaren we met enige regelmaat hitterecords, droogtes, en
wateroverlast door clusterbuien. Dat vraagt om maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken en de risico’s tegen te gaan. Daarbij
verdelen we de lasten eerlijk. Dat doen wij samen met iedereen: onze inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er door de Provincie een goede regie wordt gevoerd.

Waar ben je naar op zoek?