HHNK Fractievoorzitter

Marjan Leijen

Bestuur, Middelen en Waterketen

Noord Holland is een prachtige provincie. Ik woon midden in dit mooie gebied, in Warmenhuizen. Overal is te zien hoe onze voorouders hebben geprobeerd het hoofd te bieden aan de invloed van het water. Dijken, polders, gemalen en de vele waterlopen. Daar ben ik trots op.

Het is geweldig om als algemeen bestuurslid van Hollands Noorderkwartier een bijdrage te mogen leveren aan het in stand houden hiervan. Voor de PvdA doe ik dat nu 6 jaar en ik hoop daar nog een periode aan toe te kunnen voegen.

Veilig kunnen wonen, werken en genieten staat voorop. Ik zou heel graag zien dat we een sociaal en duurzaam waterschap worden. Dat betekent dat het water echt voor iedereen wordt: Door zoveel mogelijk natuur en recreatieve voorzieningen te koppelen aan onze waterprojecten.

Ik wil een waterschap dat robuust is ingericht en voorbereid op de toekomst, zuinig met belastinggeld, energie en cultureel erfgoed. Vanzelfsprekend hoort daar een eerlijke lastenverdeling en een goede kwijtscheldingsregeling bij.