Hoogheemraad | dagelijks bestuurder HHNK

Marjan Leijen

Waterketen
Marjan Leijen

Over Marjan Leijen

0226-394493[email protected]

Noord Holland is een prachtige provincie. Ik woon midden in dit mooie gebied, in Warmenhuizen. Overal is te zien hoe onze voorouders hebben geprobeerd het hoofd te bieden aan de invloed van het water. Dijken, polders, gemalen en de vele waterlopen zijn daarvan de stoere getuigen. Daar ben ik trots op.

Als algemeen bestuurslid van Hollands Noorderkwartier heb ik jarenlang een bijdrage mogen leveren aan het in stand houden hiervan. Namens de PvdA heb ik dat ook als fractievoorzitter gedaan.

Sinds de verkiezingen in 2019 maak ik deel uit van het dagelijks bestuur van HHNK en ga ik als hoogheemraad aan de slag met de portefeuille waterketen (schoon water, waterzuivering).

Veiligheid, voldoende en schoon water staan voorop. Daarnaast streef ik naar een sociaal en duurzaam waterschap. Dat het water – schoon en al – echt voor iedereen wordt.

Ik wil een waterschap dat robuust is ingericht en voorbereid op de toekomst, zuinig met belastinggeld, energie en cultureel erfgoed. Vanzelfsprekend hoort daar een eerlijke lastenverdeling en een goede kwijtscheldingsregeling bij.

Daar doe ik mijn best voor, samen met mijn collega’s van het schap.

Marjan Leijen

Voor meer informatie over mijn achtergrond en werkervaringen verwijs ik je graag naar mijn Linkedin profiel.