Door Marjan Leijen op 19 februari 2016

Motie waterschappen PvdA AGV en HHNK over TTIP

De PvdA fracties van de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier hebben in hun bestuursvergaderingen van februari een motie ingediend over het TTIP en ISDS. 

De motie geeft uiting aan de zorgen die wij hebben over de gevolgen van deze vrijhandelsovereenkomst (in wording) tussen de EU en VS (TTIP) en de clausule die daarin wordt opgenomen waarmee bedrijven de overheid kunnen aanklagen buiten het eigen rechtssysteem om (ISDS).

Ingewikkelde materie. Kort gezegd zijn wij van mening dat een aantal zaken beter of anders geregeld moet worden binnen TTIP. Publieke diensten (zoals waterzuivering en drinkwatervoorziening) moeten er nadrukkelijk buiten gehouden worden; deze zouden in private handen kunnen komen.

Daarnaast vormt ISDS een bedreiging voor onze democratische bevoegdheden: bedrijven kunnen claims indienen tegen een overheid die bijvoorbeeld normen aanscherpt t.a.v. milieu of waterveiligheid. Het rechtsgebied van de waterschappen en de eigen regels ten aanzien van o.a. sociale normen, milieu en gezondheid kunnen in gevaar komen.

De motie roept het dagelijks bestuur op om actief onze zorgen uit te dragen in de richting van de Unie van Waterschappen en de Minister. Mede ingediend door o.a. Water Natuurlijk, de Algemene Waterschapspartij (HHNK) en de Groenen (AGV) is de motie in beide waterschappen aangenomen. Bij HHNK gebeurde dat overigens unaniem.

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnerschip

ISDS: Investor-State Dispute Settlement

Leny van Vliet, fractievoorzitter PvdA AGV |  Marjan Leijen, fractievoorzitter PvdA HHNK

Marjan Leijen

Marjan Leijen

Noord Holland is een prachtige provincie. Ik woon midden in dit mooie gebied, in Warmenhuizen. Overal is te zien hoe onze voorouders hebben geprobeerd het hoofd te bieden aan de invloed van het water. Dijken, polders, gemalen en de vele waterlopen. Daar ben ik trots op. Het is geweldig om als algemeen bestuurslid van Hollands

Meer over Marjan Leijen