Door Thelma Pondaag op 15 oktober 2014

Het concept-verkiezingsprogramma is uit!

De PvdA-Holland heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Het programma is tot stand gekomen mede dankzij vele gesprekken met Noord-Hollandse bewoners- en belangenorganisaties, diverse aan de provincie verbonden partijen en actieve partijgenoten uit onze lokale afdelingen. Ook de afgelopen regiodagen over OV en luchtkwaliteit hebben veel input en inspiratie opgeleverd. Het resultaat is hier te lezen.

Tot en met zaterdag 15 november kunnen afdelingen amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma (mailen naar secretariaatgewestnh@pvda.nl). Het voorwoord is niet amendeerbaar – de zes inhoudelijke hoofdstukken wel. Over de amendementen zal gestemd worden op de Gewestelijke Vergadering van zaterdag 13 december aanstaande, en aansluitend zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.

Concept-verkiezingsprogramma PvdA NH