Door Thelma Pondaag op 27 september 2014

Uitslag lijsttrekkersverkiezing

In Haarlem is zaterdag 27 september het resultaat bekendgemaakt van de ledenraadpleging voor de lijsttrekker. Er waren drie kandidaat-lijsttrekkers: Marieke van Duijn, Lucien Nix en Tjeerd Talsma.

De veertien dagen die waren uitgetrokken voor de stemronde bleken helaas te kort om voldoende stemmen op te leveren voor een geldige uitslag. De kandidaatstellingscommissie gaat nu een voorstel doen voor de lijstvolgorde, inclusief de lijsttrekker. De gehele lijst wordt uiterlijk in december definitief vastgesteld. Het bestuur van het gewest kijkt of het mogelijk is om eerder met een voorstel voor een lijsttrekker te komen.

Vice-voorzitter Ed Bausch van het gewest Noord-Holland: “Het is natuurlijk jammer dat we niet de juiste opkomst gehaald hebben in zo’n korte tijd. Wel zijn we tevreden dat we nu drie goede debatten gevoerd hebben, wat een goede opmaat is voor de campagne.”

Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eelco Taams, secretaris van het gewestelijk bestuur, 06-54274504 of via secretariaatgewestnh@pvda.nl