Door op 20 maart 2013

Provincie start pilot social return

De provincie Noord-Holland gaat een pilot starten in het kader van social return. De Statencommissie WEB heeft daar maandag toe besloten naar aanleiding van een onderzoek van Gedeputeerde Staten naar mogelijkheden voor social return binnen de provincie. Een initiatiefvoorstel van de PvdA Noord-Holland vormde vorig jaar juli de aanleiding voor dit onderzoek.

De PvdA pleit al sinds 2008 voor meer sociaal verantwoord ondernemerschap binnen de provincie en is blij dat er nu een pilot komt. PvdA-statenlid Adnan Tekin: “Door middel van de pilot kan de provincie nu ervaring gaan opdoen met social return. Dit is van groot belang, omdat wat de PvdA betreft social return straks echt ingebed gaat raken in de provinciale organisatie.”

De pilot richt zich in eerste instantie op het opnemen van social return als eis bij de aanbesteding van een nader te bepalen onderhoudsproject. Ook gaat er gekeken worden naar het gericht creëren van opleidingsplekken binnen verschillende branches. De resultaten van de pilot zullen begin 2014 worden teruggekoppeld aan Provinciale Staten, die dan besluiten of er een vervolg komt. Tekin: “De PvdA denkt dat social return een belangrijke bijdrage kan leveren aan de arbeidsparticipatie van jongeren, arbeidsgehandicapten en ouderen die, zeker in deze tijd, moeilijk aan het werk komen. Deze pilot is een stap in de goede richting.”