Door op 20 november 2014

PvdA wil betere woonomstandigheden arbeidsmigranten

De PvdA Noord-Holland wil dat de woonsituatie voor Midden- en Oost Europese arbeidsmigranten de komende jaren verbetert in de provincie. De PvdA stelde vandaag schriftelijke vragen naar aanleiding een werkbezoek wat de Statenfractie afgelopen zomer bracht aan het project Kompas in de Kop van Noord-Holland. PvdA-Statenlid Ed Wagemaker: “Door Kompas is de kwaliteit van de huisvesting voor arbeidsmigranten er met sprongen op vooruit gegaan in de Kop. Ook in het zuiden van Noord-Holland wonen en werken veel arbeidsmigranten die baat zouden hebben bij een dergelijke aanpak. De PvdA wil dat de provincie dit samen met gemeenten oppakt.”

Wat de PvdA Noord-Holland betreft wordt het project Kompas de komende jaren in overleg met gemeenten uitgebreid naar andere regio’s zoals Kennemerland, de IJmond, het Gooi en de stadsregio. Binnen Kompas worden locaties waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest gecontroleerd op veiligheid. Ook wordt in overleg met de deelnemende gemeenten gewerkt aan meer en betere huisvesting. In de Kop van Noord-Holland zijn sinds 2013 op deze manier rond de 100 onveilige woonsituaties gesignaleerd en aangepakt en meer dan 300 arbeidsmigranten ingeschreven in het GBA. Ook is in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon de oprichting van ‘Polenhotel’ De Stek mogelijk gemaakt, waar arbeidsmigranten goedkoop en onder goede omstandigheden kunnen verblijven.

Statenlid Wagemaker: “Tijdens ons werkbezoek troffen we echter ook slechtere woonsituaties aan: oude caravans, containers. Dat terwijl het bedrijfsleven, en specifiek de land- en tuinbouwsector, seizoensarbeiders keihard nodig hebben om op tijd gewassen te oogsten. De PvdA wil daarom van Gedeputeerde Staten weten of de provincie zich de komende tijd actief wil inzetten voor betere huisvesting van arbeidsmigranten in heel Noord-Holland.”

Lees hier de vragen: Schriftelijke vragen arbeidsmigranten

Hieronder een fotoverslag van het werkbezoek van de PvdA-Statenfractie op 16 juli j.l. aan onder andere ´Polenhotel´ De Stek in Wieringerwerf.