Door op 2 oktober 2013

Veel ideeën voor nieuwe vorm Personenvervoer over Water

De Fast Flying Ferry mag dan vanaf 1 januari 2014 uit de vaart gehaald worden; een bootverbinding tussen Velsen en Amsterdam blijft bestaan. Althans, als het aan de insprekers ligt die maandagavond 30 september naar het provinciehuis in Haarlem waren afgereisd. Daar organiseerde de provinciale werkgroep Personenvervoer over Water (PoV) een informatiebijeenkomst voor iedereen – belangenorganisaties, gemeenten, reizigers ondernemers, vervoerders – die ideeën wilde aandragen met betrekking tot alternatieven voor de Ferry.

Nico van Nijendaal van Rover/Rocov beet het spits af. Net als vele van de insprekers daarna gaf van Nijendaal aan het zonde te vinden dat de FFF verdwijnt, en werd de hoop uitgesproken dat er snel een goed alternatief komt. Van Nijendaal wees daarbij op succesvolle initiatieven elders: “In Rotterdam kan het ook, dus waarom hier niet”. De regio Rotterdam-Drechtsteden heeft twee succesvolle bootverbindingen, de Fast Ferry en de Waterbus.

Op donderdag 26 september bracht de werkgroep PoV al een werkbezoek aan de Waterbus. Dit bleek een enthousiast, jong, commercieel bedrijf wat veel mogelijkheden ziet voor een succesvolle bootverbinding tussen de IJmond en Amsterdam. Peter Schouten, projectleider OV over water in Rotterdam-Drechtsteden, was aanwezig bij de informatiebijeenkomst en gaf een aantal tips mee: zorg voor goede samenwerking met de toeristische sector, biedt maatwerk, pas boten aan aan de markt – en niet andersom, en verwacht niet dat het goedkoop kan. “Vervoer over water is nu eenmaal een dure vorm van OV. En de milieuprestatie is ook niet heel indrukwekkend”, aldus Schouten. “De voordelen liggen voornamelijk op vlakken die weinig met verkeer en vervoer te maken hebben.” Nuttige informatie, die wat de werkgroep betreft zeker gaat worden meegenomen in het onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor Personenvervoer over Water.

De gemeenten Zaanstad en Velsen waren ook vertegenwoordigd tijdens de informatiebijeenkomst. Wethouder Straat ( VVD) van Zaanstad gaf aan dat hij graag wil meedenken over een nieuwe verbinding – mits er een halte komt bij het Hembrugterrein. Gedurende een aantal weekenden in de zomer heeft Zaanstad al een bootverbinding met Amsterdam. Jaarlijks levert dit, ondanks de beperkte periode, 5000 reizigers op. Nadrukkelijk riep Straat de provincie op om de lead te nemen. Als er een goed, toekomstbestedig plan ligt met een duidelijke meerwaarde voor Zaanstad, dan is een structurele bijdrage vanuit de gemeente zeker bespreekbaar aldus Straat.

Wethouder Baerveldt (D66) van Velsen sloot zich aan bij haar collega uit Zaanstad, door de provincie op te roepen om de regie te pakken. Velsen wil graag een nieuwe bootverbinding, want “bus 82 is echt geen alternatief voor de Ferry”. “De toegezegde financiele bijdrage (jaarlijks 3 ton gedurende 2 jaar) blijft staan aldus Baerveldt, maar dan moet de provincie wil met een goed plan en structurele financiering over de brug komen. Verder drukte ze de provincie op het hart om ondernemers te betrekken; daar zit immers de kennis om tot een goede businesscase te komen. Hierin werd ze bijgevallen door Ton van der Scheer van Stichting IJmond Bereikbaar, die erop wees dat ondernemers in de IJmond veel belang hebben bij een nieuwe verbinding.

Door verschillende insprekers werd benadrukt dat een nieuwe bootverbinding absoluut de mogelijkheid moet bieden om de fiets mee te nemen. “De Waterbus tussen Rotterdam en Dordrecht ging pas echt goed lopen toen de fiets mee mocht”, aldus Gerrit Faber van de Fietsersbond Amsterdam. Peter Mol, ‘reiziger’, brak ook een lans voor de mogelijkheid om de fiets mee te kunnen nemen, en benadrukte nog eens dat bus 82 onder andere daardoor geen alternatief is voor woon-werk passagiers.

Aan het einde van de bijeenkomst ontvouwde zich nog een discussie over of het niet mogelijk was om het besluit over het stopzetten van de Ferry terug te draaien. Een aantal aanwezigen, waaronder Johan Sierraad (Petitie voor het behoud van de draagvleugelboot) gaven aan de politieke besluitvorming niet te begrijpen. Waarom kan de Ferry niet blijven varen zolang er geen alternatief is? Een terechte vraag, en de PvdA had het graag zo gezien. Voor de zomer ontbrak de politieke wil daartoe echter; en inmiddels kan de concessie juridisch gezien niet meer verlengd worden.

Nu bestaat er wel politieke wil om met zijn allen de schouders te zetten onder een nieuw initiatief. De middelen zijn er – de 1,2 miljoen per jaar die voor de Ferry bestemd was, is dankzij de PvdA gereserveerd voor een nieuwe vorm van PoV. Wat de PvdA betreft kijken we naar de toekomst en zorgen we dat er zo snel mogelijk weer een boot vaart over het Noordzeekanaal. De informatiebijeenkomst was in ieder geval een bemoedigend en inspirerend begin!

Naima Ajouaau