Bestuur en financiën

We versterken interprovinciale samenwerking. De fusie van Noord-Holland met Utrecht en Flevoland mag dan van de baan zijn, dat geldt zeker niet voor de samenwerking tussen de Randstadprovincies (Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland). Op tal van terreinen (natuur, water, wonen, veiligheid) wordt al samengewerkt. Wat de PvdA betreft wordt dit de komende periode verder geïntensiveerd en uitgebreid naar andere terreinen zoals infrastructuur.

De verschuiving van taken naar gemeenten en de daarmee samenhangende schaalvergroting op gemeentelijk niveau maken een veranderende rol voor het provinciaal bestuur onvermijdelijk. De komende periode wordt wat de PvdA betreft de discussie gevoerd over welke provinciale taken passen bij deze nieuwe werkelijkheid. Noord Holland blijft participeren in de gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (RR). Het jaarlijkse onderzoeksprogramma van de RR zal flexibeler van aard worden dan in het verleden het geval was. Hierdoor kunnen korte, actuele onderzoeken uitgevoerd worden.

Transparante overheid en samenwerkingen

De PvdA staat voor een toegankelijke werkwijze van de Staten, waarbij onze inwoners maximaal betrokken worden bij het politieke proces. Een heldere omschrijving van de rollen van PS en GS en een duidelijke uitleg over hoe inwoners daarbij hun betrokkenheid kunnen tonen hoort daarbij. Daarmee verloopt het politieke proces transparant, efficiënt en doelmatig. De provincie Noord-Holland is niet altijd even positief in het nieuws geweest de afgelopen jaren. Verschillende affaires hebben de provincie met de neus op de feiten gedrukt: integriteit is niet altijd vanzelfsprekend. De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor een integer en transparant bestuur waar de inwoners van Noord-Holland echt op kunnen vertrouwen. Daar staan wij voor. Daarin bestaat geen grijs gebied.

Personeel en organisatie

In het verleden heeft de provincie heel veel uitvoerende functies uitbesteed. Dat heeft ertoe geleid dat het personeelsbestand van de provincie momenteel eenzijdig is samengesteld. De PvdA wil een inclusieve samenleving en wil dat ook graag weerspiegeld zien in het provinciale personeelsbeleid en personeelsbestand.

Samenwerking en herindeling Gemeenten

Door onder andere de verschuiving van taken naar gemeenten zien we dat de kleinere gemeenten het in sommige gevallen moeilijk hebben. Wij zien hier een belangrijke rol voor de Provincie weggelegd als regisseur en toezichthouder.

 

Waar ben je naar op zoek?