Cultuur en educatie

Een van de zeven kerntaken van de Provincie is culturele infrastructuur en monumentenzorg. Het is belangrijk dat de Provincie met Rijk en gemeenten aandacht besteedt aan de infrastructuur van instellingen en organisaties die cultureel aanbod maken, verspreiden en programmeren. Culturele voorzieningen verhogen de aantrekkelijkheid van de Provincie.