Luchtkwaliteit

In onze provincie moet de luchtkwaliteit op verschillende plaatsen echt verbeterd worden De PvdA gaat daarbij uit van de normen voor schone lucht van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die zijn vaak strenger, omdat zij gezondheid centraal stellen in plaats van politieke compromissen.

Rond Schiphol en in geïndustrialiseerde gebieden (Tata-steel, Noorzeekanaalgebied, IJmond) laten wij goede en regelmatige luchtkwaliteitsmetingen plaatsvinden, want meten is weten.

We willen dat de provincie de regie neemt om havens, het bedrijfsleven en overheden beter te laten samenwerken aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Het verbod op varend ontgassen voor binnenvaartschepen zetten wij voort en breiden wij uit naar de grote scheepvaart in het Noordzeekanaal Gebied en de IJmond. Wij steunen de Europese aanpak van de uitstoot van vrachtschepen op zee. Wat bij hen uit de schoorsteen komt, verontreinigt de lucht in onze provincie.

Waar ben je naar op zoek?