Participatie

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze provincie. Daarom blijven wij ons inzetten voor de politieke participatie van nieuwe Nederlanders en jongeren. Jongeren zijn de toekomst en hun open en creatieve denkprocessen zijn een welkome en soms verrassende aanvulling op onze beleidsprocessen. Wij gaan verder met de jongerendagen en de politieke participatie lessen op middelbare scholen en MBO. In 2019 is de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Deze viering grijpen wij aan om meer aandacht en interesse voor vrouwen een politieke loopbaan te vragen blijven we aandacht vragen, ook voor mensen met een migratie achtergrond die nu te vaak niet betrokken zijn.

Waar ben je naar op zoek?