Schiphol

Schiphol is één van de grote economische en werkgelegenheids-motoren van onze provincie en van Nederland. Tegelijkertijd veroorzaakt de luchthaven veel geluidsoverlast en milieuverontreiniging. Ongecontroleerde groei gaat ten koste van een gezonde leefomgeving. De PvdA verzet zich tegen een toename van vliegbewegingen en verkeer van en naar Schiphol, die gepaard gaat met meer overlast.. Tot 2020 houden wij vast aan de afgesproken 500.000 vliegbewegingen. De ontwikkeling van Schiphol dient voor de periode daarna vorm te krijgen in nauwe samenspraak met omwonenden. Daarbij moeten afspraken gemaakt worden over gezondheid, hinderbeperking, veiligheid, bereikbaarheid met het openbaar vervoer, selectiviteit en duurzaamheid. Schiphol valt onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Als Provincie zijn we de brug tussen onze inwoners en het Rijk zodat we samen kunnen komen tot een goede balans tussen milieu en leefomgeving, werkgelegenheid en economische ontwikkeling.

Groei en doorontwikkeling van Schiphol mag alleen als dat gepaard gaat met vergroting van de veiligheid, afname van de geluidsoverlast en beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen waaronder (ultra)fijnstof. Zolang dit niet het geval is, mag Schiphol niet groeien.

Er komt een nieuw overlegorgaan in plaats van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). Daarin worden bewoners en een brede vertegenwoordiging van andere belanghebbenden betrokken bij de toekomst van Schiphol.

Verbetering van de leefbaarheid rond Schiphol blijft ook bij toekomstige ontwikkelingen een harde voorwaarde.

Lelystad Airport neemt na de opening in 2020 vakantievluchten over van Schiphol. Schiphol behoudt het eerder afgesproken baangebruik.

Wij ondersteunen de ontwikkeling van Schiphol als openbaar vervoershub voor snelle internationale treinen. Zo komt er een schoon, duurzaam en realistisch alternatief voor korte en middellange afstandsvluchten.