Door op 20 februari 2015

Jet Bussemaker neemt werkagenda in ontvangst

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Jet Bussemaker kreeg gisteren uit handen van lijsttrekker Tjeerd Talsma de agenda ‘De provincie als aanjager van de regionale economie’ aangeboden. In deze agenda presenteert de PvdA Noord-Holland haar plannen voor meer stageplaatsen en leerwerkplekken, een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en meer omscholingskansen voor werknemers in onze provincie.

De aanbieding vond plaats tijdens een bezoek van minister Bussemaker aan het Technisch College Velsen in IJmuiden en het Regio College Zaanstreek-Waterland in Zaanstad. Op deze scholen wordt intensief samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio, waardoor de baankansen van leerlingen aanzienlijk worden vergroot. De minister ging onder andere in gesprek met leerlingen die openhartig vertelden over hun ervaringen. Ook werd een bezoek gebracht aan Zwart Techniek, een familiebedrijf in de IJmond waar leerlingen van het Technisch College Velsen onder andere terecht komen, en aan de Food en Proces Tech Campus in Zaanstad. Op deze campus, een initiatief van MKB bedrijven uit de regio, worden leerlingen opgeleid voor een loopbaan in de foodindustrie.

Tijdens het bezoek werd duidelijk dat een goede aansluiting van het onderwijs op het regionale bedrijfsleven van vitaal belang is. Niet alleen voor de arbeidsmarktkansen van jongeren, maar ook voor bedrijven, die een groeiende behoefte hebben aan goed geschoolde, gespecialiseerde arbeidskrachten. Voldoende stages en leerwerkplekken zijn daarbij van groot belang. De PvdA Noord-Holland wil hier de komende jaren vanuit de provincie aan gaan bijdragen door onder andere een werkambassadeur te benoemen. Deze werkambassadeur gaat zich inzetten voor een betere aansluiting van vraag (banen) en aanbod (werklozen).

Meer weten over de werkplannen van de PvdA Noord-Holland? Lees hier de werkagenda:

De provincie als aanjager van de regionale economie

Hieronder vindt u een fotoverslag van het werkbezoek van minister Bussemaker: