Door op 19 december 2013

Zorgen PvdA over wegvallen treinverbindingen Hoorn – Enkhuizen

De PvdA roept het College van Gedeputeerde Staten in een open brief heel dringend op, de belangen van de treinreizigers in Noord-Holland te behartigen in Den Haag. Op 15 december is de nieuwe dienstregeling van de NS ingegaan. Een gevolg hiervan is het wegvallen van een aantal treinverbindingen, waaronder de laatste treinen van en naar Enkhuizen op doordeweekse dagen.

 De PvdA is van mening dat de NS met de genoemde verbindingen in een behoefte van de reiziger voorziet. Men kan met de trein naar voetbalwedstrijden en bijeenkomsten toe die ’s avonds plaatsvinden. Ook kan men allerlei culturele activiteiten ondernemen, bezoeken in de randstad afleggen, etc. Dat er door het onderhoudsschema van Pro-Rail een nieuwe situatie ontstaat, daar is geen twijfel over. Maar dat mag nooit de reden zijn om de laatste treinen te schrappen zonder daarbij met een acceptabel alternatief te komen. Daar komt bij dat de verbinding vanuit West-Friesland naar de randstad verre van optimaal is met de auto. Het reizen per trein vormt daardoor een relatief snel en duurzaam alternatief.

De PvdA vindt bovendien dat de NS op vrijdagavond de geschrapte treinen kan laten rijden, vrijdag is immers een dag waarop veel mensen ’s avonds op pad gaan. Op de overige dagen kan de NS bussen inzetten.

Het treinverkeer en de NS vallen onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Toch wil de PvdA zich maximaal inspannen om tot een acceptabele oplossing van dit ontstane probleem te komen.

Mark Versteeg en Ed Wagemaker

Open brief over nieuwe dienstregeling van de NS